กลุ่มงานพัฒนาหลักสุตร เรื่อง:คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
หมวดหมู่ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสุตร เผยแพร่โดย : นายสมเกียรติ ไกรยา วันที่ : 7 ตุลาคม 2561

คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้

คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2560)

วิทยาศาสตร์ ป.1 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิทยาศาสตร์ ป.4 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิทยาศาสตร์ ม.1 - http://scimath.org/ebook-science/item/8632-1-2
เคมี (เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-chemistry/item/8293-4-2
ชีววิทยา (เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-biology/item/8112-bioteacherguide-4-2
โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ (เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-earthscience/item/8291-4-2
ฟิสิกส์(เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-physics/item/8298-4-2
วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 - http://oho.ipst.ac.th/
คณิตศาสตร์ ป.1 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณิตศาสตร์ ป.4 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณิตศาสตร์ ม.1 - http://scimath.org/ebook-mathematics/item/8303-1-2-8303
คณิตศาสตร์ ม.4 - อยู่ระหว่างดำเนินการ

อ่านแล้ว : 469 คน |


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook