ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เรื่อง:ประเมินคำรับรองผลการผฏิบัติงาน
ประเมินคำรับรองผลการผฏิบัติงาน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ สนง. ศธจ. ศก. ได้รับการประเมิน. ตรวจ. ติดตาม การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยท่าน. ดร. ชอุ่ม. กรไกร. รก. ศธภ. 13. ประธานและคณะกรรมการ. ผมในนามของ สนง. ศธจ. ศก. ต้องขอขอบคุณพี่ เพื่อน น้อง ทุกคน ทุกท่าน. ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย. กำลังใจ. กำลังสติปัญญา. ได้นำพาองค์กรอันเป็นที่รักของเราก้าวสู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ. มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอตลอดมาและตลอดไป. . ขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชา ท่าน ดร. ชอุ่ม. กรไกร. ประธานและคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ท่านได้กรุณาให้คำชี้แนะและคำแนะนำ. อีกทั้งความเป็นกัลยามิตร. มีน้ำใจไมตรีที่ดีงามต่อ สนง. ศธจ. ศก. ในครั้งนี้. ขอบคุณอย่างสูงยิ่งครับ.

อ่านแล้ว : 242 คน |


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook