การจัดการศึกษาเอกชน เรื่อง:ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT
หมวดหมู่ : การจัดการศึกษาเอกชน เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (National Test : NT) 2561
ความสามารถด้านภาษา,ความสามารถด้านคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2561 : ความสามารถด้านภาษา
https://drive.google.com/open?id=1hPK80usE5V4H-ElkSUnSF8U-WCpNyHuD

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2561 : ความสามารถด้านภาษา
https://drive.google.com/open?id=1RJro-vEJq4zAVCodPDCD4Eh_G9mJaa2T

--------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2561 : ความสามารถด้านคำนวณ
https://drive.google.com/open?id=1iyzSyHAVFAUIwbCWHQSKBGXzVKv-zdwK

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2561 : ความสามารถด้านคำนวณ
https://drive.google.com/open?id=1OaSy5IfwetILGacOJ35cVC-60djRGo82

--------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2561 : ความสามารถด้านเหตุผล
https://drive.google.com/open?id=1EPajRl7GkCOVHr2Rfwa4Qe8sWCcMRgM-

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2561 : ความสามารถด้านเหตุผล
https://drive.google.com/open?id=1Swu_WGN3lve0VVeq0wm-oTwzgxIivBtC

--------------------------------------------------------------------

อ่านแล้ว : 1500 คน |


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook