ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เรื่อง:ประชุมปฏิบัติการโครงการคุณธรรม
ประชุมปฏิบัติการโครงการคุณธรรม
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างความเข้าใจ วางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณแบบมีส่วนร่วม ให้กับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๘๐ คน จาก ๙ หน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมกันรับทราบแนวทางการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานในกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา ก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ ให้ขยายผลได้ทั้งจังหวัด โดยมีนายปราโมทย์ โชติมงคล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม....

 

อ่านแล้ว : 472 คน |


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook