กลุ่มงานตรวจราชการ เรื่อง:รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
หมวดหมู่ : กลุ่มงานตรวจราชการ เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา วันที่ : 12 มีนาคม 2562

                 นายวีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ โดยกำหนดการตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษมีหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศติดตาม จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ สถานที่ และอำนวยความสะดวก ในการตรวจราชการ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความร่วมมือเชิงบูรณาการ มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ผลการดำเนินงาน

                โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจราชการ ได้ดำเนินการตามนโยบายและจัดเตรียมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ครอบคลุมนโยบายการตรวจราชการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาประสานงานเครือข่ายทางการศึกษา ในเขตอำเภอภูสิงห์ มาร่วมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนผู้ชุมชน เข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก ดร.วีระกุล
อรัณยะนาค จำนวน 150 คน ภาพรวมของการตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์


รายชื่อโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ รับการตรวจราชการ

..........................................................................

นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา

-เต็นท์ที่ ๑ นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ฯ

(รร.บ้านตะเคียนราม/รร.บ้านโนนดั่ง/รร.บ้านคลองเพชรสวาย/  รร.บ้านธาตุพิทยาคม/รร.บ้านหว้า)

-เต็นท์ที่ ๒ นิทรรศการโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา

(รร.อนุบาลศรีประชานุกูล/รร.บ้านดอนข่า)

-เต็นท์ที่ ๓ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

(รพ.สต.ละลม/พอเพียงบ้านธาตุ/ครูดีในดวงใจ/ศพด.ละลม

-เต็นท์ที่ ๔ นิทรรศการโรงเรียน BBL

(รร.บ้านห้วยตามอญ/รร.บ้านอาวอย/รร.นิคม ๒)

-เต็นท์ที่ ๕ นิทรรศการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔  และเครือข่าย กพศ.๒๑

(รร.เพียงหลวง๑๔/รร.บ้านพนมชัย/รร.บ้านขะยูงฯ/รร.บ้านทำนบ)

- ห้องครัว PBL นิทรรศการ กศน.อำเภอภูสิงห์

อ่านแล้ว : 215 คน |


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook