ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่ม
เบอร์:
0853005335
อีเมล์ :
chaiyapho@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2561- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook