ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายมงคล กำจร
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0812659499
อีเมล์ :
mmoonngg@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 21 พ.ค. 2561-30 ก.ย.65 สปอ.ราษีไศล ครู 2 ระดับ 2
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook