ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายสมเกียรติ ไกรยา
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0898462269
อีเมล์ :
somkiat.kraiya@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2521 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
2 2523 ม.ศ.3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
3 2526 ม.ศ.5 โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรสะเกษ
4 2527 ปกศ.สูง-เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์
5 2533 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชกัฏสุรินทร์
6 2551 คม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 2555 Ph.D. in Management. สถาบัน International Academy of Management and Economics I.AME. philipins
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2560- ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์
2 2552-2560 สพป.ศรัสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์
3 2549-2552 โรงเรียนกระแชงวิทยา ครู
4 2546-2549 สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูช่วยราชการ งานไอที
5 2537-2546 โรงเรียนกระแชงวิทยา ครู
6 2534-2537 โรงเรียนละทายวิทยา - แวงแก้ววิทยา อ.กันทรารมย์ ครู
7 2529-2534 โรงเรียนบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ครูกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook