ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 13
โรงแรมศรีลำดวน
นางเวชะณิการ์ อินตะนัย
2 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 14
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
3 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 11
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
4 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 11
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
5 26-27 กันยายน 2561 ทบทวนแผนการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 17
โรงแรมศรีลำดวน
นายสัจจา เจริญศรีเมือง
6 26-27กันยายน 2561
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 12
โรงแรมศรีลำดวน
นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี
7 ประชุมปฏิบัติการ
24 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 12
โขงเจียม
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์สารสนเทศการตรวจราชการเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
24 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 17
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ ไกรยา


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook