เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานการตรวจราชการ รต.63 หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
16 มีนาคม 2563 9/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
7 ดาวน์โหลด
2 หนังสือแจ้ง หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ แบบรายงานการตรวจราชการ รต.63
20 กุมภาพันธ์ 2563 21/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
14 ดาวน์โหลด
3 แบบรายงานการตรวจราชการ รต.63 หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
20 กุมภาพันธ์ 2563 97/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
53 ดาวน์โหลด
4 ศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอ 2562
22 กรกฏาคม 2562 116/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
28 ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7 กรกฏาคม 2562 143/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
37 ดาวน์โหลด
6 แบบตอบรับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขนาดเล็ก
7 กรกฏาคม 2562 123/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ดาวน์โหลด
7 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ศธจ.
29 พฤษภาคม 2562 169/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
38 ดาวน์โหลด
8 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
25 มีนาคม 2562 442/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
266 ดาวน์โหลด
9 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 166/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
158 ดาวน์โหลด
10 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 136/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
56 ดาวน์โหลด
11 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)กระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2562 161/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
90 ดาวน์โหลด
12 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 108/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
82 ดาวน์โหลด
13 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 104/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
68 ดาวน์โหลด
14 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 104/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
117 ดาวน์โหลด
15 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 123/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
16 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 101/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
60 ดาวน์โหลด
17 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 151/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
1083 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook