เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ศธจ.
29 พฤษภาคม 2562 8/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ดาวน์โหลด
2 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
25 มีนาคม 2562 138/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
126 ดาวน์โหลด
3 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 54/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
109 ดาวน์โหลด
4 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 38/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด
5 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)กระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2562 73/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
47 ดาวน์โหลด
6 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 33/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ดาวน์โหลด
7 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 33/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ดาวน์โหลด
8 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 30/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด
9 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 37/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ดาวน์โหลด
10 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 32/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ดาวน์โหลด
11 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 65/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
96 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook