เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอ 2562
22 กรกฏาคม 2562 11/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7 กรกฏาคม 2562 8/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ดาวน์โหลด
3 แบบตอบรับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขนาดเล็ก
7 กรกฏาคม 2562 7/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ดาวน์โหลด
4 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ศธจ.
29 พฤษภาคม 2562 36/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ดาวน์โหลด
5 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
25 มีนาคม 2562 215/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
190 ดาวน์โหลด
6 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 75/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
121 ดาวน์โหลด
7 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 58/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
8 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)กระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2562 90/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
59 ดาวน์โหลด
9 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 45/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
56 ดาวน์โหลด
10 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 45/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ดาวน์โหลด
11 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 46/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ดาวน์โหลด
12 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 50/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ดาวน์โหลด
13 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 47/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ดาวน์โหลด
14 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 80/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
114 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook