เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 27/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
78 ดาวน์โหลด
2 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 17/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ดาวน์โหลด
3 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)กระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2562 53/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
32 ดาวน์โหลด
4 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 16/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ดาวน์โหลด
5 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 19/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ดาวน์โหลด
6 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 13/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ดาวน์โหลด
7 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 21/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ดาวน์โหลด
8 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 19/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ดาวน์โหลด
9 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 50/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
85 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook