เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอ 2562
22 กรกฏาคม 2562 73/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7 กรกฏาคม 2562 112/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ดาวน์โหลด
3 แบบตอบรับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขนาดเล็ก
7 กรกฏาคม 2562 78/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
4 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ศธจ.
29 พฤษภาคม 2562 112/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ดาวน์โหลด
5 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 141/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
148 ดาวน์โหลด
6 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 111/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
7 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)กระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2562 132/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
80 ดาวน์โหลด
8 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 83/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
9 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 82/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
10 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 82/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
60 ดาวน์โหลด
11 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 93/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
12 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 81/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
13 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 122/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
984 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook