เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 2/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ดาวน์โหลด
2 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 2/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ดาวน์โหลด
3 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 1/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
0 ดาวน์โหลด
4 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 9/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ดาวน์โหลด
5 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 11/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ดาวน์โหลด
6 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 40/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook