เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานการตรวจราชการ รต.63 หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
20 กุมภาพันธ์ 2563 158/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
75 ดาวน์โหลด
2 ศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอ 2562
22 กรกฏาคม 2562 145/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
36 ดาวน์โหลด
3 คำสั่ง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7 กรกฏาคม 2562 200/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
53 ดาวน์โหลด
4 แบบตอบรับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขนาดเล็ก
7 กรกฏาคม 2562 154/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
5 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ศธจ.
29 พฤษภาคม 2562 220/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
47 ดาวน์โหลด
6 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 192/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
170 ดาวน์โหลด
7 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62) ศธจ.ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2562 160/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
70 ดาวน์โหลด
8 แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)กระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2562 195/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
104 ดาวน์โหลด
9 พรบ.ค่าเช่าบ้าน
7 กุมภาพันธ์ 2562 139/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
124 ดาวน์โหลด
10 ศน.ประจำอำเภอ ปี 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 130/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
79 ดาวน์โหลด
11 ร่างคำสั่ง ศน.ศธจ.ศก.
7 กุมภาพันธ์ 2562 122/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
125 ดาวน์โหลด
12 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 159/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
66 ดาวน์โหลด
13 แนวทางการจัดทำคำรับรอง ปี 2562
24 ธันวาคม 2561 122/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
66 ดาวน์โหลด
14 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
22 กันยายน 2561 176/นายสมเกียรติ ไกรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
1103 ดาวน์โหลด


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook