ผู้อำนวยการกลุ่ม
บุคลากรภายในกลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ห้องนิเทศออนไลน์

เข้าห้องนิเทศกลุ่มสาระ
<<คลิกที่นี่>>

ระบบบริหารสำนักงาน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขนาดเล็ก กำหนดพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน จำนวน 25 โรง วันที่ 21-22 กันยายน 2562 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
คัดเลือกโดย สพป.สรีสะเกษ เขต ๑-๔

กำหนดพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

<ตรวจสอบ>

รายชื่อผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาด้านระบบข้อมุล

แบบแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

<กรอกที่นี่><ตรวจสอบรายชื่อ>

 

e-inspection-system
ประกาศ

เชิญ ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ลงข้อมูล ประกาศ ข่าวสารด้วยตนเอง ตามกลุ่มงานต่าง ๆ 


วีดีทัศน์

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ภาพกิจกรรม
การจัดการศึกษาเอกชน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรม
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

นางวัชรกาญจน์ คงพูล 
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานต้นสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการภาค 13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าสู่ระบบ
เครือข่ายการศึกษาจังหวัดศรีะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ รวมส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 84
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 1166
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1734
  • เริ่มนับ 11 กันยายน 2561
  • IP:35.173.47.43
website for education
หอสมุดแห่งชาติ


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook